Händelsekalender 2019

Sep
13
fre
Efterfrågad ungdomsfestival “Glowfest” ordnas för första gången i Tiivistämö
Sep 13 heldag
Efterfrågad ungdomsfestival “Glowfest” ordnas för första gången i Tiivistämö

Helsingfors svenska ungdomsarbetsenheten arrangerar i september 2019 ungdomsfestivalen Glowfest. Som plats fungerar Tiivistämö lokalen i Södervik, Helsingfors. Evenemanget äger rum fredagen 13.9.2019 och programmet kommer att bestå av konserter från bl.a. Crimson Peak, (årets finlandssvenska låt 2018 “Mountainside”) och Paul Elias (fd. Satin Circus). Övriga programmet kommer att bestå av fler konserter och aktiviteter. Färdiga programmet släpps ut under augusti 2019.

Förslaget till att ordna evenemanget har kommit genom ett ungdomsinitiativ från Krutbudgeten. Evenemanget är riktad till svenskspråkiga högstadieelever och produceras delvis av en arbetsgrupp på 10 ungdomar.

@glowfesthfors  #glowfesthfors

Kontakt och frågor:

Wilhelm Breitenstein
Producent / Glowfest
wilhelm.breitenstein@gmail.com

050322129

Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet:
Stella Kurtén, 040 5772647 stella.kurten@hel.fi,
John Finne 040 6815645 john.finne@hel.fi,
Madelen Ahlfors 040 5904139 madelen.ahlfors@hel.fi