Krut

Krut – Helsingforsungdomarnas eget system för påverkan

Krut är Helsingforsungdomarnas eget system för påverkan. Krut ger möjligheter åt Helsingforsungdomarna att påverka sin stad och omgivning samt sina fritids- och hobbymöjligheter i Helsingfors. Ungdomscentralen och utbildningsverket ansvarar gemensamt för Krut.

Ruuti.net är Kruts egen webbplats som för samman hela Krut, från verksamhetsgrupper till initiativ. Ruuti.net erbjuder också unga en direkt kanal där de kan komma med initiativ till det kommunala beslutsfattandet. Inom Krut ordnas även olika evenemang som t.ex. Krutexpo, krutbudgetens festivaler och elevkårsdagarna.

Krut ger möjligheten för unga att bilda egna verksamhetsgrupper kring frågor eller teman som berör dem. Teman väljs av ungdomarna och kan vara allt från lagliga graffitiväggar till att väcka diskussion om skolmaten. Dessa grupper kan vara långvariga påverkningsgrupper eller samlas bara några få gånger för att driva en viss fråga. Grupperna kan vara helt självständiga eller få stöd av vuxna som är verksamma bland ungdomar.

Ungdomsrådet

Krut har ett ungdomsråd som väljs årligen och som består av tjugo ungdomar. Ungdomsrådet är en länk mellan Helsingforsungdomar och beslutsfattarna. Tillsammans med Helsingfors stads beslutsfattare för de också vidare de tankar som utvecklats på Kruts webbplats och i verksamhetsgrupperna. Ungdomsledarna hjälper unga att ställa upp och ta del i valet.

KrutBudgeten KrutBudgeten är en del av Helsingfors stads budget och de unga besluter om dess användning. Som resultat av KrutBudgeten syns ungdomarnas idéer på områdena. Ungdomarna är med och funderar och besluter över hur följande års fritidsaktiviteter och Ungdomscentralens budget kunde se ut. Idéerna samlas in under flera tillfällen, så att så många unga som möjligt kan påverka fritidsaktiviteter, hobbymöjligheter och områdets utveckling. Till slut röstar de unga på idéer som de vill se förvekligade under påföljande år.

Ansvarsperson för Krut-verksamheten i enheten Stella Kurtén, stella.kurten@hel.fi, 040-5772647