Skolsamarbete

Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet anordnar årligen olika former av skolsamarbete.

I Ungdomscentralens spetsprojekt är utvecklande av det svenskspråkiga ungdomsarbetet ett fortlöpande tema. Våren 2016 påbörjades ett delprojekt där målet är att vidareutveckla skolsamarbetet till en sammanhängande helhet med årsklocka, planering och evaluering och på så sätt försäkra att verksamheten är målinriktad och kan uppföljas. Tanken är att skolsamarbetet utvecklas till en helhet där Ungdomscentralen och utbildningsverket stöder varandras verksamhet mot gemensamma mål.

Ungdomsarbete och skola