Specialungdomsarbete

Det finns en specialungdomsarbetare som arbetar på svenska i Helsingfors.

Syftet är att stärka de ungas sociala färdigheter. Specialungdomsarbetaren arbetar för att hitta de ungas styrkor och förstärka dem. Målet är att upptäcka och förstå de ungas situation och behov. Specialungdomsarbetaren fungerar som ett stöd och en fostrare som kan ta svåra saker till diskussion, för att tillsammans med andra personer i den ungas nätverk hitta lösningar till dem.

Specialungdomsarbetet sker huvudsakligen tillsammans med unga i deras vardag i skolan, både på lektioner och på raster. Arbetet sker främst i Botby grundskola. Vid behov kan specialungdomsarbetaren konsulteras t.ex. vid stadieövergång, frågor kring gruppdynamik etc.

Specialungdomsarbetaren arbetar också på Ungdomsgården Rastis för att finnas tillhanda även på de ungas fritid.

Specialungdomsarbetare Jannika Elfving, jannika.elfving@hel.fi, 040 334 5063